Загальні методичні вказівки
Обмен учебными материалами


Загальні методичні вказівкиМетодика прогнозування за допомогою ковзного середнього є поширеним методом згладжування, особливо корисним для керівника при прогнозуванні тенденцій в разі нерегулярного або вибіркового характеру даних (напр., тенденції — сезонні чи циклічні) і коли нема ні часу, ні ресурсів, щоб розробити або застосувати складніші методи.

Цей метод, аналогічно до інших згладжувальних методів, виходить із припущення про наявність якихось закономірностей у даних за попередні періоди. Метод “згладжує” випадкові дані, щоб відділити закономірності від випадкових коливань. Хоча нема ніяких причин, з яких метод ковзного середнього не можна було б застосовувати для річних передбачень, його, як правило, використовують для передбачень на значно ближчу перспективу.

Почасти такий характер застосування пов’язаний із тим, що ефект згладжування на випадкові дані є цінним для тривалого періоду. Якщо цей метод застосовується, наприклад, для чотирьох відрізків часу, згладжувальний вплив є недостатньо відчутним і результати — відносно безплідними.

Згладжування ряду динаміки за допомогою ковзного середнього полягає в тому, що розраховується середній рівень з визначеного числа перших за порядком рівнів ряду, потім – середній рівень з такого ж числа рівнів, починаючи з другого, далі – починаючи з третього тощо. Таким чином, при розрахунках середнього рівня як би «ковзаються» по ряду динаміки від його початку до кінця, кожний раз відкидаючи один рівень на початку та додаючи один наступний.

Інтервал згладжування, тобто число вхідних до нього рівнів визначають, використовуючи наступне правило: якщо необхідно згладжувати дрібні, безладні коливання, то інтервал згладжування беруть за можливістю більшим; якщо ж потрібно з2берегти більш дрібні хвилі та звільнитися від періодично повторювальних коливань – інтервал згладжування зменшують.

Отже, суть методу полягає у тому, що первинний ряд динаміки замінюється рядом середніх значень, розрахованих на основі рухомих сум. розрахунок ковзного середнього з 3-х інтервалів:

Вихідний ряд У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 Новий ряд У1 У2 У3 т.д. Розрахунок рівнів т.д.

Якщо потрібне більше укрупнення розглядає мого показника, то використовують ковзну середню для 5-ти інтервалів:

Вихідний ряд У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 Новий ряд У1 У2 т.д. Розрахунок рівнів т.д.

Після відображення розрахованих показників ковзних середніх на графіку роблять висновки про тенденцію показника.

Головним недоліком даного методі є те, що вирівняний ряд стає коротшим від вихідного за рахунок втрати рівнів на початку та в кінці ряду. Метод є простим, але дає неточні тенденції.
Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная